4.10.08

DESETOGODIŠNJICA "HERETIČKOG" URETKA "PROBUDITE SE DINAROIDI"Piše: Imota Dinaroid
4. listopada 2008.

"Zašto si izmislio novu riječ "Dinaroid" za Hrvate Dinarskog gorja kada imamo našu tradicionalnu riječ "Dinarac"?" upita me jedan pitac vrli . Ovo pitanje zahtijeva i odgovor. Dinarac je ružna umanjenica - deminutiv, a Hrvati brđanske krvi nikada nisu bili skloni umanjenicama (poglavito kada je riječ o vlastitim imenima). Stipe je Stipan, a ponekad i Stipanina. Stipica može biti samo nedoraslo dijete. Isto tako Ivan, Iko, Ikota...Marko, Markan, Markota... Nadalje, "Dinarac" se rimuje sa "komarac" (ajme !) dok se isto ne može reći za neke druge riječi koje završavaju sa "ac" - Hercegovac, Dalmatinac (čak niti "primitivac"). Nadalje, Dinarac nas također podsjeća i na novčanu valutu omražene Jugoslavije (dinarac sugerira čak i značenje koje je manje i od samoga dinara). Više...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.