30.5.09

Guslarski vodič kroz Dalmaciju i Herceg-Bosnu: festivali, priredbe i druženja - 1. dio


Piše: Imota Dinaroid
30. svibnja 2009.

U posljednjih desetak godina neprijatelji hrvatskih gusala, defetisti i žalosne sove već uporno kroje posmrtnu kabanicu našim guslama. Uglavnom su to umišljeni sociolozi gradske gerile ( poput Ive Žanića), lijeva novinarska pera - Miljenko Jergović, Predrag Raos, tiskotine poput bivšeg "Ferala" i još živućeg "Nacionala". Na njihovu žalost, hrvatske gusle neće da umru ( iz inata!). U nastavku, donosim spisak mjesta sa hrvatskih dinaroidnih područja (Hercegovine i Dalmacije) u kojima se hrvatski guslari tradicionalno sastaju, druže, te sudjeluju na lokalnim festivalima. Više...