18.7.09

Raspištoljeni "građani" kontra guslara


Piše: Imota Dinaroid
18. srpnja 2009.

Danas se hrvatske gusle ponajviše ignoriraju od strane vodećih državnih općila. Međutim, u onim rijetkim trenucima kada se o njima piše ili govori, uočavamo ili šprdnju na njihov račun ili pak otvoreni udar iz svih oružja. Naravno, sve se ovo odvija u ime velikih ideala kao što su napredak, antifašizam, ljudska prava i slični slogani plaćenih čovjekoljubaca i samozvanih boraca za ljudska prava. Jedan ovakav bahati napad na hrvatske gusle dogodio se nedavno u Slobodnoj Dalmaciji iz pera Hrvoja Prnjka pod naslovom "Kad nema heroja, guslarima su dovoljno dobri i Kerum i Bandić" . Više...

1.7.09

Guslar Mile Krajina nadmašio hrvatsku estradu, političare i moćnike


Piše: Imota Dinaroid
1. srpnja 2009.

Društveni utjecaj i popularnost neke osobe, poglavito kada je riječ o zabavljačima i umjetnicima, teško je precizno izmjeriti. Nekoć davno, u doba kraljeva i plemića, guslari, trubaduri i dvorski umjetnici cijenili su se po broju nastupa u kraljevim dvorima ili plemićkim krugovima. Također i bogate mecene (sponzori) u službi umjetnika bili su značajnim pokazateljem njegove popularnosti. Danas, međutim, kriteriji su drugačiji. Učestalost nastupa nekog pjevača na državnoj dalekovidnici i krugovalu nekima su dovoljni u procjeni njegove tržišne vrijednosti. Isto tako i prodaja ploča. Međutim, što sa onim umjetnicima (poput guslara Mile Krajine) koji su obespravljeni od strane državne vlasti? Više...