23.2.09

TRAKTAT O HRVATSKIM GUSLAMA , TURBANU I CRVENKAPI


Piše: Imota Dinaroid
23. veljače 2009.


Vizualni izgled svake javne osobe, navlastito onog koji nastupa pred većim brojem ljudi na pozornici ili televiziji vrlo je važan. Ovo pravilo vrijedi i za hrvatske guslare. Štoviše, njihova odjeća, frizura i sveopći izgled imaju dodatnu težinu jer se naši guslari sa pravom smatraju nacionalnim "bardima", živim nasljednicima vjekovne epske baštine koja se pruža ne samo do praslavenskih bogova već i do mitološke Ilijade i Odiseje slijepoga Homera - praoca europske civilizacije. Više...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.